Επιτρέπεται να κάνω Microblading όταν έχω κάνει Botox;
Όχι. Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 20 μέρες από την εφαρμογή του Botox ή του Microblading ( αναλόγως ποιο έχει γίνει πρώτο).